banner-pocu-ebsite

„PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA NATURALĂ”

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Noutăți

În luna APRILIE, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora; În cadrul subactivității 5.1. - Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora [...]

Read more

În luna MARTIE, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora; În cadrul subactivității 5.1. - Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora [...]

Read more

În luna FEBRUARIE, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora […]

Read more

În luna IANUARIE 2022, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea […]

Read more

În luna DECEMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea […]

Read more

În luna NOIEMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:   În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în […]

Read more

In luna OCTOMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în cursul […]

Read more

În luna SEPTEMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:   În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în […]

Read more

În luna AUGUST 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:   În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna august 2021; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru […]

Read more

NOUTĂȚI IULIE 2021 În luna IULIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna iulie 2021; În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor […]

Read more

În luna IUNIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a finalizat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate ultimele […]

Read more

În luna mai 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a continuat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate contracte […]

Read more

În luna aprilie 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a continuat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate 7 [...]

Read more

În luna martie 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 1.4. – S-au încheiat contractele de furnizare cu firmele ce au fost selectate și care vor furniza materialele consumabile și alimentele destinate Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. [...]

Read more

În luna februarie 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În cadrul subactivității 1.4. – S-a finalizat procedura de selectare (cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice) a firmelor ce vor furiza materialele consumabile și alimentele destinate Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; În vederea [...]

Read more

În luna ianuarie  2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a identificat 6 copii ce au fost incluși în grupul țintă al proiectului; În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. […]

Read more

În luna decembrie 2020, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități: În vederea îndeplinirii subactivității 2.1.  – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție  a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a identificat 7 copii, posibili beneficiari ai acestei subactivități, urmând să se efectueze demersurile necesare includerii în grupul […]

Read more

În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au întreprins demersurile necesare în vederea prevenirii separării copiilor de familia naturală, abordând fiecare caz cu profesionalism, respect, colaborare interinstituțională şi implicare în ceea ce priveşte scopul îmbunătăţirii condiţiilor de creștere […]

Read more

În perioada octombrie – noiembrie 2020, în vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au desfășurat activități specifice. Aceștia au întocmit documentația necesară selectării beneficiarilor direcți și a semnării contractelor privind acordarea subvențiilor. Au consiliat părinții-beneficiari cu privire la […]

Read more

Titlul proiectului: „PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA NATURALĂ”
 • Beneficiarul proiecului: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16, Tel: 0244-586.100, 0244-511.400, 0244-586.095, fax: 0244–586.148, Web: www.copilprahova.ro; e-mail: dgaspcph@yahoo.com
 • Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 • Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
 • Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Componenta 1: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate
 • Cod proiect: 129279 Contract POCU: 13310/15.06.2020/Operațiune compozită OS.4.12, 4.13, 4.14 / 129279

VALOAREA CONTRACTULUI: Valoarea totală a proiectului = 5.908.385, 99 lei Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR/FC/FSE/ILM = 5.022.128, 09 lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 768.090, 18 lei Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului = 118.167, 72 lei
PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: (25 luni) Data începerii proiectului: 16 iunie 2020 Data finalizării proiectului: 15 iunie 2022
• Obiectivul general al proiectului Îl reprezintă dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunităţii, care să contribuie direct la reducerea riscului de separare a copilului de familie, precum şi a numărului de copii instituţionalizaţi în judeţul Prahova. Prin acest obiectiv general, proiectul contribuie, în mod direct, la reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii prin furnizarea de servicii la nivelul comunităţii, având în vedere tipurile de activităţi şi servicii care vor fi dezvoltate în interesul acestora. Acestea urmăresc integrarea copiilor/tinerilor în societate, în vederea unei vieţi active, precum şi valorificarea întregului lor potenţial, cu scopul de a le asigura calitatea vieţii. Proiectul îşi propune să acţioneze în vederea reducerii riscului de excluziune socială a copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate şi pentru asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea durabilă. Implementarea acestui proiect va aduce beneficii directe grupului tintă, respectiv:
 • - va permite prevenirea separării copilului de familia sa ca urmare a neglijării nevoilor copilului, dezvoltării fizice, sociale, cognitive, emoţionale şi educaţionale din cauze socio-economice;
 • - va dezvolta deprinderi parentale necesare îngrijirii copilului, pe care părinţii trebuie să le posede şi să le utilizeze pentru a-i asigura copilului o dezvoltare intelectuală, morală, comportamentală necesare integrării în familie şi comunitate;
 • - vor fi ameliorate interacţiunile disfuncţionale părinte-copil şi se vor menţine şi consolida relaţiile parentale;
 • - se va acorda sprijin financiar familiilor cu copii defavorizaţi social pentru a reuşi să le asigure acestora condiţii adecvate de creştere şi dezvoltare, astfel încât să se asigure prevenirea separării copiilor de familie, precum şi respectarea drepturilor copilului;
 • - vor fi dezvoltate servicii sociale de zi pentru copiii aflaţi în risc de separare de familie;
 • - se va acorda sprijin pentru accesul pe piaţa muncii pentru tineri în vederea integrarii lor socio-profesionale;
 • - vor fi formulate propuneri de îmbunătăţire a actualei metodologii de identificare și monitorizare a copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familie.
În mod direct, implementarea proiectului va conduce la creşterea calităţii vieţii copiilor expuşi riscului de separare de familiile lor şi la întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.
 • Obiectivele specifice ale proiectului:
 • OS1: Prevenirea reapariţiei riscului de separare a copilului de familie pentru 50 copii reintegraţi în familie.
 • OS 2: Prevenirea riscului separării unui număr de 200 de copii din judeţul Prahova de familiile lor din cauze economico-sociale.
 • OS 3: Înfiinţarea unui centru de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de familia naturală.
 • OS 4: Sprijin acordat pentru accesul pe piaţa muncii şi pentru integrare socio-profesională pentru 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani).
 • OS 5: Dezvoltarea de programe de identificare şi monitorizare a copiilor aflaţi în risc de separare de familie.
Copiii cu risc de separare de familia lor.
Beneficiari direcţi:
 • Grupul de beneficiari reintegraţi în familie: 50 copii din cadrul proiectului.
 • Grupul de copii aflaţi într-o situaţie de vulnerabilitate care, din cauza lipsei/insuficienţei resurselor material-financiare ale familiei, nu primesc o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte, igienă, urmarea unei forme de învăţământ, etc.: 200 copii din cadrul proiectului.
 • Grupul tinerilor (cu vârsta de până la 18 ani) care participă la programele de formare şi pentru care se acordă subvenţii în vederea reintegrării socio-profesionale: 10 tineri din cadrul proiectului.
 • Grupul de copii care vor participa la programele “Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi (CZCASRSP)” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” din Vălenii de Munte: 130 copii din cadrul proiectului (dintre care, 20 de copii vor beneficia şi de o masă caldă şi/sau 2 gustări).
 • 25 de asistenţi sociali din cadrul serviciilor publice specializate aflate la nivelul primăriilor din judeţul Prahova şi 5 asistenţi sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova vor participa la o sesiune de lucru în cadrul căreia vor face schimb de experienţă privind metodele de identificare şi monitorizare a copiilor aflaţi în risc de separare de familie. Această sesiune de lucru se va finaliza cu propuneri privind îmbunătăţirea Anexei 2 la “Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 691/2015, precum şi a modalităţilor concrete de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor: 30 asistenţi sociali din cadrul proiectului

Beneficiarii indirecţi: familiile din care provin copiii beneficiari direcţi ai proiectului
 • - 50 de copii vor fi menţinuţi în cadrul familiei naturale prin sprijin financiar, monitorizare şi acompaniere.
 • - 200 copii vor beneficia de subvenţii în cuantum de 1.000 lei/lună/copil timp de 12 luni.
 • - Înfiinţarea “Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi (CZCASRSP)” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” din Vălenii de Munte.
 • - 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) vor participa la cursuri de calificare profesională, de nivel 2, de 360 de ore, în vederea integrării acestora pe piaţa muncii. Totodată, pentru a-i stimula să se integreze în viaţa socială, după finalizarea cursurilor şi obţinerea certificatelor de formare profesională, cei 10 tineri vor primi o subvenţie de 1.500 lei/lună, timp de un an de zile. Subvenţia îi va sprijini pentru plata chiriei, plata utilităţilor, achiziționarea de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte servicii.
 • - Vor fi formulate propuneri privind îmbunătăţirea Anexei 2 la “Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 691/2015. În acest sens, se va organiza o întâlnire de lucru cu un număr de 5 de asistenţi sociali din cadrul Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi 25 de asistenţi sociali din cadrul serviciilor publice specializate aflate la nivelul primăriilor. Cu această ocazie, se va analiza sistemul actual de identificare şi monitorizare a copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi, se vor identifica punctele vulnerabile din actualul sistem, iar participanţii vor face propuneri privind îmbunătăţirea legislaţiei.
 • CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI Centrul de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți este înființat în cadrul proiectului “Prevenirea separării copilului de familia naturală”, proiect cofinanțat din Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și funcționează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 44. Rolul principal al centrului este de a oferi asistență gratuită, în timpul zilei, copiilor care provin din familii aflate în dificultate, dând astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un loc de muncă și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copiilor.
 • Centrul de zi asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale, oferind servicii adecvate familiei în situație de risc de abandonare a copilului, pentru ca familia să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile legate de îngrijirea, securitatea și educația copilului.
 • Centrul de zi are ca misiune prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
 • Beneficiarii sunt copiii cu domiciliul în județul Prahova, cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani, care urmează o formă de învățământ școlar sau preșcolar și care fac parte din una dintre următoarele categorii: 1. copii care provin din familii cu probleme socio-economice (șomeri, locuință improprie, nivel de trai scăzut, etc.); 2. copii care provin din familii cu mai mulți copii, cu venituri insuficiente și care frecventează o formă de învățământ; 3. copii care provin din familii monoparentale; 4. copii reintegrați în familia naturală, pentru care motivul intrării în sistemul de protecție a fost încadrarea în situațiile enumerate anterior și pentru care se apreciază că acest serviciu va contribui la consolidarea legăturii copil-familie, prevenindu-se totodată reinstituționalizarea acestuia.
 • Acte necesare pentru admiterea în centru: - cererea părintelui/reprezentantului legal; - recomandarea echipei de specialiști a centrului; - copie certificat de naştere copil; - copie buletin/carte de identitate copil (unde este cazul); - copie buletin/carte de identitate ambii părinţi (unde este cazul); - copie certificat deces părinte (unde este cazul); - copie sentință civilă de divorț (unde este cazul); - copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul); - raport de evaluare iniţială întocmit de către echipa de specialiști a centrului; - adeverințe de venit pentru ambii părinţi; - adeverință de preşcolar/elev eliberată de unitatea preșcolară/şcolară. Informații suplimentare pot fi obținute la Centrul de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul C.S.C. “Sf. Maria”, Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 44, telefon: 0244/282.597, email: czcasrspvaleniidemunte@gmail.com.
 • Galerie de imagini
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova este organizată şi funcţionează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, al cărui obiect de activitate îl constituie aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.
 • În vederea respectării principiului transparenţei garantat prin dispoziţiile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă asigurăm că D.G.A.S.P.C. Prahova prelucrează aceste date cu respectarea principiilor legalităţii, echităţii, transparenţei, reducerea la minimum a datelor şi securităţii acestora. Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, instituției îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţi date personale adecvate, pertinente şi neexcesive şi doar în scopuri legitime, respective: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, cartea de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă domiciliu sau reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, obişnuinţe, preferinţe, comportament, imagine, după caz.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure garantarea securităţii lor. Scopul colectării și prelucrării datelor personale colectate îl constituie îndeplinirea procedurilor și a actelor solicitate pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare acordării prestaţiilor/serviciilor sociale, iar refuzul dumneavoastră de a furniza operatorului datele personale atrage imposibilitatea acordării beneficiilor/serviciilor sociale solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către D.G.A.S.P.C. Prahova și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată/reprezentanţii legali ai persoanei vizate, personalul operatorului, autorităţi publice centrale și locale, servicii sociale şi de sănătate, societăţi bancare, instituții de învățământ și de sănătate: asociaţii şi fundaţii, agenţii de plasare a forţei de muncă, instanțe de judecată, organe de cercetare penală.
Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 și potrivit dreptului la informare garantat tuturor persoanelor vizate, vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele drepturi:
 • • dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal
 • • dreptul de rectificare și/sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora
 • • dreptul de opoziție
 • • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
 • • dreptul la portabilitatea datelor
 • • dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale, dar această decizie atrage încetarea beneficiului/serviciului/dreptului care v-a fost acordat

DISCLAIMER

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

pexels-samer-daboul-1212805

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Consiliul Județean Prahova – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ploiești, Șos. Vestului nr.14-16, Tel:0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.copilprahova.ro; E-mail: dgaspcph@yahoo.com

LINKURI UTILE

“Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro