În luna decembrie 2020, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

 • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1.  – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție  a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a identificat 7 copii, posibili beneficiari ai acestei subactivități, urmând să se efectueze demersurile necesare includerii în grupul țintă;
 • În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. –  Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au identificat 10 copii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului, urmând a fi încheiate contracte cu familiille acestora în vederea acordării subvenției;
 • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la un număr de 47 copii, beneficiari ai subvenției.

Situația beneficiarilor proiectului în perioada octombrie – decembrie 2020:

Total familii beneficiare ale proiectului: 23

Total copii, beneficiari direcți: 47 (24 fete și 23 băieți)

Localitățile de proveniență:

 

 • Adunați – 3 copii
 • Ariceștii Rahtivani – 6 copii
 • Băicoi – 2 copii
 • Boldești Scăeni – 1 copil
 • Breaza – 7 copii
 • Câmpina – 1 copil
 • Colceag – 1 copil
 • Drajna – 5 copii
 • Păulești – 8 copii
 • Ploiești – 2 copii
 • Plopu – 3 copii
 • Urlați – 2 copii
 • Valea Călugărească – 4 copii
 • Telega – 2 copii