NOUTĂȚI

IULIE 2021

În luna IULIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna iulie 2021;
  • În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în cursul lunii iulie personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a identificat 6 copii ce vor beneficia de serviciile acestui centru;
  • În cadrul subactivității 5.2 – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a început furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului, efectuând împreună cu copiii activități educative, ludice și de socializare;
  • În cadrul subactivității 5.3. – Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, au fost efectuate vizite de monitorizare a activităților derulate în cadrul Centrului de zi;
  • În cadrul subactivității 6.4Sprijinirea celor 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) pentru găsirea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională, responsabilul a început demersurile necesare în vederea identificării de locuri de muncă pentru tinerii ce au încheiat cursurile de formare profesională.