În luna mai 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1.Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a continuat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate contracte pentru 19 copii – beneficiari direcți;
  • Pentru subactivitatea 3.1.Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au continuat identificarea copiilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului și au fost încheiate 27 de contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna aprilie 2021; de asemenea, au început vizitele de monitorizare la 6 luni, care au drept scop o evaluare amănunțită a progreselor înregistrate în creșterea calității vieții copiilor în cadrul familiilor beneficiare de ajutoare și subvenții conform prevederilor proiectului;
  • În cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, înființat în Complexul de Servicii Comunitare ”Sfânta Maria” din Vălenii de Munte, au demarat activitățile propriu zise cu copiii – beneficiari direcți, în conformitate cu prevederile subactivităţilor 5.1 și 5.2. Astfel, pe parcursul lunii mai 2021, au fost selectați 17 copii care sunt eligibili ca beneficiari direcți ai serviciilor oferite de centrul de zi, în conformitate cu prevederile proiectului. Specialiștii centrului desfășoară zilnic, cu copiii, activități specifice, de grup sau individuale; astfel, prin serviciile oferite, se asigură asistență gratuită, în timpul zilei, copiilor care provin din familii aflate în dificultate, dând, astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un loc de muncă și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copilului;
  • În cadrul subactivității 5.3. – Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, au fost efectuate vizite periodice de monitorizare a activităților derulate în cadrul Centrului de zi, precum și de instruire a personalului angajat cu referire la procedurile de lucru, de raportare și de derulare zilnică a activităților;
  • În cadrul activității 6Promovarea incluziunii sociale și a non-discriminării, dintre cei 10 tineri cu vârsta de până la 18 ani, aflați în plasament la asistent maternal profesionist/ familie extinsă sau la alte familii/persoane care participă la cursurile de calificare profesională, în luna mai 2021, au fost finalizate, cu diplomă de absolvire, cursurile de Manichiură/Pedichiură la care au participat 4 tinere – beneficiare directe ale proiectului. Pe parcursul lunii iunie 2021, conform contractului de furnizare de servicii de formare, vor fi finalizate și cursurile de Frizerie la care au participat cei 6 tineri beneficiari ai proiectului.