În luna aprilie 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

 • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a continuat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate 7 contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
 • În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au continuat identificarea copiilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului și au fost încheiate 41 contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
 • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna aprilie 2021;
 • În cadrul subactivităților 5.1 și 5.2 – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a început procesul de identificare a copiilor care prezintă risc ridicat de separare de familie și, pe baza evaluării situației socio-familiale a acestora, au fost emise 11 dispoziții de admitere ca beneficiari ai centrului și au fost încheiate contractele de furnizare servicii sociale;
 • În cadrul activității 6 – Promovarea incluziunii sociale și a non-discriminării: cei 10 beneficiari direcți – tineri cu vârsta de până la 18 ani aflați în plasament la asistent maternal profesionist/ familie extinsă sau la alte familii/persoane au continuat participarea la cursurile de calificare profesională.

Situația beneficiarilor proiectului în perioada octombrie 2020 – aprilie 2021:

Total familii beneficiare ale proiectului: 79

Total copii, beneficiari direcți: 154 (64 fete și 90 băieți)

Localitățile de proveniență:

 • Adunați – 3 copii
 • Ariceștii Rahtivani – 6 copii
 • Baba Ana – 3 copii
 • Băicoi – 2 copii
 • Bertea – 2 copii
 • Blejoi – 1 copil
 • Boldești Scăeni – 1 copil
 • Breaza – 25 copii
 • Câmpina – 9 copii
 • Cocorăștii Colț – 1 copil
 • Colceag – 1 copil
 • Cornu – 1 copil
 • Drajna – 9 copii
 • Dumbrava – 3 copii
 • Dumbrăvești – 8 copii
 • Filipeștii de Târg – 1 copil
 • Florești – 1 copil
 • Izvoarele – 1 copil
 • Lapoș – 1 copil
 • Păulești – 8 copii
 • Ploiești – 12 copii
 • Plopeni – 1 copil
 • Plopu – 3 copii
 • Șotriile – 4 copii
 • Talea – 1 copil
 • Telega – 2 copii
 • Urlați – 3 copii
 • Valea Călugărească – 4 copii
 • Valea Doftanei – 7 copii
 • Vărbilău – 3 copii
 • Teișani – 3 copii
 • Scorțeni – 4 copii
 • Gura Vitioarei – 1 copil
 • Posești – 6 copii
 • Vălenii de Munte – 3 copii
 • Sângeru – 5 copii
 • Salcia – 4 copii
 • Păcureți – 1 copil