În luna martie 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

 • În cadrul subactivității 1.4. – S-au încheiat contractele de furnizare cu firmele ce au fost selectate și care vor furniza materialele consumabile și alimentele destinate Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a continuat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului;
 • În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au continuat identificarea copiilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului și au fost încheiate 12 contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
 • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna martie 2021;
 • În cadrul subactivității 5.3. – Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți: a fost obținută licența de funcționare a Centrului și s-au semnat fișele de post cu personalul ce își va desfășura activitatea în cadrul acestuia;
 • În cadrul activității 6 – Promovarea incluziunii sociale și a non-discriminării: au fost selectați toți cei 10 beneficiari direcți – tineri cu vârsta de până la 18 ani, aflați în plasament la asistent maternal profesionist/ familie extinsă sau la alte familii/persoane și au început cursurile de calificare profesională.

Situația beneficiarilor proiectului în perioada octombrie 2020 – martie 2021:

Total familii beneficiare ale proiectului: 52

Total copii, beneficiari direcți: 106 (44 fete și 62 băieți)

Localitățile de proveniență:

 • Adunați – 3 copii
 • Ariceștii Rahtivani – 6 copii
 • Baba Ana – 1 copil
 • Băicoi – 2 copii
 • Bertea – 2 copii
 • Blejoi – 1 copil
 • Boldești Scăeni – 1 copil
 • Breaza – 21 copii
 • Câmpina – 3 copil
 • Cocorăștii Colț – 1 copil
 • Colceag – 1 copil
 • Cornu – 1 copil
 • Drajna – 9 copii
 • Dumbrava – 1 copil
 • Dumbrăvești – 8 copii
 • Filipeștii de Târg – 1 copil
 • Florești – 1 copil
 • Izvoarele – 1 copil
 • Lapoș – 1 copil
 • Păulești – 8 copii
 • Ploiești – 11 copii
 • Plopeni – 1 copil
 • Plopu – 3 copii
 • Șotriile – 4 copii
 • Talea – 1 copil
 • Telega – 2 copii
 • Urlați – 3 copii
 • Valea Călugărească – 4 copii
 • Valea Doftanei – 3 copii
 • Vărbilău – 1 copil