În luna ianuarie  2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

 • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a identificat 6 copii ce au fost incluși în grupul țintă al proiectului;
 • În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au identificat 24 copii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului și au fost încheiate contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
 • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la un număr de 47 copii, beneficiari ai subvenției până în luna ianuarie 2021;
 • În cadrul subactivității 5.3. – Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, s-au efectuat demersurile necesare și s-a obținut, din partea Consiliului Județean Prahova, hotărârea de înființare a centrului, iar responsabilul managementul calității serviciilor sociale și elaborare metodologie de lucru va întocmi dosarul necesar obținerii licențierii acestui serviciu.

 

Situația beneficiarilor proiectului în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021:

Total familii beneficiare ale proiectului: 41

Total copii, beneficiari direcți: 77 (31 fete și 46 băieți)

Localitățile de proveniență:

 

 • Adunați – 3 copii
 • Ariceștii Rahtivani – 6 copii
 • Băicoi – 2 copii
 • Boldești Scăeni – 1 copil
 • Baba Ana – 1 copil
 • Breaza – 18 copii
 • Câmpina – 2 copil
 • Colceag – 1 copil
 • Cocorăștii Colț – 1 copil
 • Cornu – 1 copil
 • Drajna – 5 copii
 • Dumbrava – 1 copil
 • Dumbrăvești – 2 copii
 • Filipeștii de Târg – 1 copil
 • Păulești – 8 copii
 • Ploiești – 5 copii
 • Plopeni – 1 copil
 • Plopu – 3 copii
 • Șotriile – 4 copii
 • Urlați – 2 copii
 • Valea Călugărească – 4 copii
 • Valea Doftanei – 3 copii
 • Telega – 2 copii