În luna IUNIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În vederea îndeplinirii subactivității 2.1. – Identificarea copiilor aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală, expertul din cadrul proiectului a finalizat identificarea copiilor ce vor fi incluși în grupul țintă al proiectului și au fost încheiate ultimele 19 contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
  • Subactivitatea 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie – această activitate s-a finalizat, în cursul lunii iunie fiind încheiate ultimele 47 contracte cu familiile acestora în vederea acordării subvenției;
  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției până în luna iunie 2021;
  • În cadrul subactivității 5.2 – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a început furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului, efectuând împreună cu copiii activități educative, ludice și de socializare;
  • În cadrul subactivității 5.3. – Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, au fost efectuate vizite de monitorizare a activităților derulate în cadrul Centrului de zi, precum și de instruire a personalului angajat cu referire la procedurile de lucru, de raportare și de derulare zilnică a activităților;
  • În cadrul activității 6Promovarea incluziunii sociale și a non-discriminării, dintre cei 10 tineri cu vârsta de până la 18 ani, aflați în plasament la asistent maternal profesionist/ familie extinsă sau la alte familii/persoane care participă la cursurile de calificare profesională. În luna iunie 2021, au fost finalizate, cu diplomă de absolvire, cursurile de Manichiură/Pedichiură la care au participat 4 tinere – beneficiare directe ale proiectului, precum și cursurile de Frizerie la care au participat cei 6 tineri beneficiari ai proiectului.

Situația beneficiarilor proiectului în perioada octombrie 2020 – iunie 2021:

Total familii beneficiare ale proiectului: 144

Total copii, beneficiari direcți: 248 (104 fete și 144 băieți)*

*La acest număr, se adaugă cei 10 tineri care au absolvit cursurile de formare profesională, precum și 17 beneficiari ai CZCASRSP, până la data raportată.

Localitățile de proveniență:

–       Ariceștii Rahtivani – 6 copii

–       Băicoi – 12 copii

–       Scorțeni – 5 copii

–       Dumbrăvești – 6 copii

–       Plopeni – 2 copii

–       Ploiești – 18 copii

–       Câmpina  – 24 copii

–       Bănești – 2 copii

–       Cornu – 1 copii

–       Măgureni – 2 copii

–       Șotrile – 5 copii

–       Valea Doftanei – 7 copii

–       Bertea – 2 copii

–       Boldești Scăeni – 4  copii

–       Cerașu – 2 copii

–       Drajna – 16 copii

–       Gura Vitioarei – 2 copii

–       Păcureți – 4 copii

–       Posești – 7 copii

–       Teișani – 3 copii

–       Vărbilău – 4 copii

–       Vadu Săpat – 3 copii

–       Valea Călugărească – 1 copil

–       Bucov – 2 copii

–       Măgureni – 2 copii

 

 

 

 

 

 

 

 

–       Slănic – 3 copii

–       Adunați  – 9 copii

–       Breaza – 28 copii

–       Sinaia – 3 copii

–       Colceag – 1 copii

–       Baba Ana – 3 copii

–       Bărcănești – 4 copii

–       Plopu – 6 copii

–       Salcia – 4 copii

–       Sîngeru – 5 copii

–       Păulești  – 8 copii

–       Urlați – 2 copii

–       Valea Călugăreaască – 4 copii

–       Vălenii de Munte – 3 copii

–       Apostolache – 3 copii

–       Berceni – 2 copii

–       Cocorăștii Colț – 1 copil

–       Dumbrava – 3 copii

–       Filipeștii de Târg – 1 copil

–       Puchenii Mari – 1 copil

–       Rîfov – 3 copii

–       Teișani – 3 copii

–       Boldești Scăeni – 3 copii

–       Bușteni – 1 copil

–       Telega – 2 copii