În luna MARTIE, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora;
  • În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în cursul lunii februarie 2022, personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a continuat procesul de identificare al beneficiarilor și au fost admiși 7 copii (3 fete și 4 băieți) ce se încadrează cerințelor de includere în cadrul centrului;

 

  • În cadrul subactivității 5.2. – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a continuat furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului, efectuând împreună cu copiii activități educative, activități de socializare și cunoaștere, activități recreative.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, copiii au sărbătorit Ziua Mamei: au realizat cadouri, cu mult talent, dar, mai ales, cu multă dragoste.

  • În cadrul subactivității 6.4.Sprijinirea celor 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) pentru găsirea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională, responsabilul a continuat consilierea și sprijinirea tinerilor în vederea identificării de locuri de muncă. La acest moment sunt angajați 4 tineri.
  • În cadrul activității 7Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflaţi în risc de separare de familie, subactivitatea 7.1 – Organizarea unei întâlniri de lucru pentru 30 de asistenți sociali din județul Prahova – a fost organizată întâlnirea de lucru ce a avut ca scop schimbul de experiență privind metodele de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie, precum și identificarea propunerilor privind îmbunătățirea anexei 2 la Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilul și serviciile publice de asistență socială, aprobată prin H.G. nr. 691/2015.

În conformitate cu Cererea de finanțare și cu graficul de implementare a proiectului, la acest moment au fost îndepliniți indicatorii Activităților 2 și 3: selecția a 48 de ”copii aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală”, respectiv ”identificarea și selecția celor 200 de copii aflați în familie și expuși riscului de separare de aceasta”.

De asemenea, Subactivitatea 6.3 a fost finalizată: toți cei 10 tineri selectați au absolvit, cu diplomă de calificare, cursurile de manichiură – pedichiură (4 fete), respectiv frizer (6 băieți).