• În vederea îndeplinirii subactivității 3.1. – Selectarea grupului țintă: 200 de copii la nivelul județului Prahova expuși riscului de separare de familie, experții proiectului au întreprins demersurile necesare în vederea prevenirii separării copiilor de familia naturală, abordând fiecare caz cu profesionalism, respect, colaborare interinstituțională şi implicare în ceea ce priveşte scopul îmbunătăţirii condiţiilor de creștere și îngrijire a copiilor, precum și ale celor de locuit.
  • Astfel, în data de 8 octombrie 2020, au fost încheiate primele contracte cu familiile beneficiare ale subvenției care se acordă pentru copiii aflaţi într-o situaţie de vulnerabilitate (din cauza lipsei/insuficienţei resurselor material-financiare ale familiei, care nu nu primesc o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte, igienă, urmarea unei forme de învăţământ, etc.).
  • Au fost selectate, respectând criteriile de eligibilitate ale proiectului ”Prevenirea separării copilului de familia naturală”, 6 familii şi s-au încheiat contracte cu acestea pentru 11 copii.
    Copiii, beneficiari direcți ai proiectului, au vârste cuprinse între 6 luni si 14 ani, sunt atât fete cât și băieți. Aceștia fac parte fie din familii monoparentale, fie din familii unde sunt prezenți ambii părinți, dar, în ambele cazuri, lipsind resursele financiare.
  • Această situație determină dificultăți în dezvoltarea armonioasă a copiilor, accesul la cerințele educaționale actuale (învățământ on line) precum și tendința abandonului școlar cauzat de lipsa resurselor materiale (achiziționarea de rechizite, tabletă, acces la internet, etc.).
    Tot cu această ocazie, au fost întocmite toate formularele necesare în vederea deschiderii conturilor personale ale titularilor de contract. În continuare, vor putea fi achiziționate bunuri și produse, în conformitate cu prevederile proiectului, în folosul copiilor beneficiari. Specialiștii proiectului vor acompania beneficiarii în realizarea acestor activități și vor monitorizara utilizarea subvenției.