In luna OCTOMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției;
  • În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în cursul lunii octombrie personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a identificat 7 copii ce se încadrau cerințelor de includere în cadrul centrului, însă, din cauza noilor prevederi legale privind accesul persoanelor nevaccinate în instituțiile publice, familiile au retras cererile de admitere în centru; se continuă activitatea de identificare a copiilor care să beneficieze de serviciile CZCASRSP;
  • În cadrul subactivității 5.2 – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a continuat furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului, efectuând împreună cu copiii activități educative, activități de socializare și cunoaștere, activități recreative și sportive;
  • În cadrul subactivității 6.4Sprijinirea celor 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) pentru găsirea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională, responsabilul a continuat consilierea și sprijinirea tinerilor în vederea identificării de locuri de muncă, iar în luna octombrie, 2 din cei 10 tineri sunt angajați, urmând ca, în luna noiembrie, la împlinirea vârstei de 18 ani, încă 2 tineri să se angajeze.

În conformitate cu Cererea de finanțare și cu graficul de implementare a proiectului, la acest moment au fost atinși indicatorii Activităților 2 și 3: selecția a 48 de ”copii aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală”, respectiv identificarea și selecția celor 200 de copii aflați în familie și expuși riscului de separare de aceasta.

De asemenea, Subactivitatea 6.3 a fost finalizată: toți cei 10 tineri selectați au absolvit, cu diplomă de calificare, cursurile de manichiură – pedichiură (4 fete), respectiv frizer (6 băieți).