În luna DECEMBRIE 2021, în cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

  • În cadrul subactivității 3.3. – Monitorizarea utilizării subvenției, s-au efectuat vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor subvenției și au fost oferite servicii sociale specializate, în funcţie de necesitățile acestora;
  • În cadrul subactivității 5.1. – Identificarea copiilor care vor beneficia de serviciile CZCASRSP și pregătirea acestora și a familiilor lor pentru furnizarea de servicii – în cursul lunii decembrie, personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a continuat procesul de identificare al beneficiarilor și au fost admiși 7 copii ce se încadrează cerințelor de includere în cadrul centrului;
  • În cadrul subactivității 5.2. – personalul din cadrul Centrului de Zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți a continuat furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului, efectuând împreună cu copiii activități educative, activități de socializare și cunoaștere, activități recreative și sportive; a fost pregătită o serbare în așteptarea lui Moș Crăciun și au fost oferite daruri ”copiilor cuminți” – beneficiari ai CZC.
  • În cadrul subactivității 6.4.Sprijinirea celor 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) pentru găsirea unui loc de muncă, informare și consiliere profesională, responsabilul a continuat consilierea și sprijinirea tinerilor în vederea identificării de locuri de muncă.

În conformitate cu Cererea de finanțare și cu graficul de implementare a proiectului, la acest moment au fost atinși indicatorii Activităților 2 și 3: selecția a 48 de ”copii aflați în monitorizare postreintegrare care prezintă risc de reapariție a separării de familia naturală”, respectiv identificarea și selecția celor 200 de copii aflați în familie și expuși riscului de separare de aceasta.

De asemenea, Subactivitatea 6.3 a fost finalizată: toți cei 10 tineri selectați au absolvit, cu diplomă de calificare, cursurile de manichiură – pedichiură (4 fete), respectiv frizer (6 băieți).